Rijkswaterstaat

| Infrastructuur

Drie bruggen over de Hollandse IJssel in de gemeenten Montfoort, Oudewater en Haastrecht werden lokaal bediend. ENGIE heeft deze bruggen in opdracht van Rijkswaterstaat zonder grootscheepse renovatie op afstand bedienbaar gemaakt.

Centrale bediening en netwerk
Rijkswaterstaat was met de gemeente Nieuwegein overeengekomen dat de drie bruggen aan de Hollandse IJssel ook vanaf de centrale bedienpost in de Beatrixsluis bediend zouden kunnen worden. Dit betekende een uitbreiding op de recent gerealiseerde afstandsbediening voor de bruggen van Nieuwegein. Gezien de afstand van de Beatrixsluis tot de drie bruggen was het niet mogelijk om deze op te nemen in de bestaande glasvezel backbone van de bruggen van Nieuwegein. Daarom heeft ENGIE gekozen voor een concept om per brug een 2MB SDSL*-verbinding te gebruiken. Ondanks deze 'beperkte' bandbreedte is ENGIE er toch in geslaagd om over deze verbinding zowel audio, video, data en besturing te transporteren.

Brugbesturing
De brugbesturing moest intact blijven. ENGIE heeft hiervoor een universele 'brugadapter' ontwikkeld. Hiermee is het mogelijk gemaakt om met minimale aanpassingen aan de hardware installaties de brug op afstand bedienbaar te maken. Het hardware- en software ontwerp van de brugadapter is modulair opgezet, waardoor de installatie schaalbaar te maken is. Uitbreiding van de configuratie met bijvoorbeeld extra slagbomen of verkeersseinen is eenvoudig. De brugadapter is voor verschillende soorten bruggen toepasbaar.

*SDSL, voluit Symmetric Digital Subscriber Line is een DSL-variant met datalemieten typisch voor E1 (72 tot 2320 kbit/s). Het grootste verschil tussen ADSL en SDSL is dat SDSL dezelfde bandbreedte heeft upstream en downstream (symmetrisch), terwijl ADSL altijd een lagere snelheid upstream heeft (asymmetrisch).