Orbis Medisch Centrum

| Gezondheidszorg

Orbis Medisch Centrum is een technologisch hoogontwikkeld zorgcentrum waar op patiëntvriendelijke en efficiënte wijze hoogwaardige zorg wordt geboden. ENGIE stond mede aan de wieg van alle technologische oplossingen die zijn ingezet om te komen tot optimale patiëntenzorg.

Het OMC is te beschouwen als ‘hét ziekenhuis van de 21ste eeuw’
Het complex omvat behalve een ziekenhuis een revalidatiekliniek en een kliniek voor geestelijke gezondheidszorg. In het atrium, de grote centrale hal van het ziekenhuis, bevindt zich een zorgboulevard met winkels voor onder andere hulpmiddelen en voor het regelen van aanvullende zorg.ENGIE maakte al vanaf de start deel uit van de bouwcombinatie. Zodoende werden al in een vroegtijdig stadium innovatieve, efficiënte en kostenbesparende technische oplossingen aangedragen. ENGIE heeft een breed scala aan technische expertise ingebracht op het gebied van installatietechniek, werktuigbouwkunde (HVAC), medische gassen, OK- en cleanroomtechniek, brandbeveiliging, toegangscontrole/televisiebewaking en energiemanagement.

Ook heeft ENGIE de nieuwbouw van de operatiekamers verzorgd. Deze OK's beschikken over ons veiligheidskeurmerk OK OKé, dat is geverifieerd door KIWA. Dit keurmerk garandeert dat de OK's veilig en betrouwbaar zijn en voldoen aan alle normen en richtlijnen. Bovendien bieden wij een integrale oplossing voor het onderhoud van de OK's. Door het onderhoud efficiënter te plannen, zijn de OK's maximaal beschikbaar. Via webbased rapportages is Orbis Medisch Centrum altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Orbis Medisch Centrum moet dag en nacht en onder alle omstandigheden kunnen rekenen op de energievoorziening, want energie is letterlijk van levensbelang. ENGIE ontwierp en realiseerde een energiecentrale, die het ziekenhuis op een betrouwbare én duurzame manier voorziet van energie. De warmte-koudeopslaginstallatie in combinatie met een waterpompinstallatie levert minimaal een energiebesparing van 44 procent op. De totale CO2-reductie bedraagt ongeveer 29 procent. Ook de exploitatie van de energiecentrale is in handen van ENGIE.