Mahler4

| Gebouwen

Mahler4 betreft de stadsuitbreiding aan de Zuid-as van Amsterdam. Het is een zeer compact en dynamisch stadsdeel waarin wonen, werken en ontspanning worden gecombineerd. Een levendig nieuw stadshart met een inspirerend winkel- en uitgaansgebied. In totaal worden er acht kantoorgebouwen, ca. 200 appartementen, een parkeergarage, winkels en horecagelegenheden gerealiseerd.

Wij verzorgen de komende vijftien jaar de totale energievoorziening van Mahler4. Daarbij zijn we verantwoordelijk voor de energielevering en voor het beheer van de energiecentrale en distributienetten voor elektriciteit, warmte, koude,en warm tapwater, én blijven we eigenaar van de energievoorziening en exploiteert het systeem. De energie-installatie is vrijwel volledig CO2-neutraal door de toepassing van warmtepompen, langetermijn-energieopslag en groene energie voor de aandrijving. Doordat we de klant op de mogelijkheid tot het verkrijgen van overheidssubsidies hebben gewezen, is er op de aanschafkosten van de energie-installatie circa 20% bespaard.

Klantvoordelen:

Energy Efficiency
•    CO2-neutrale energieopwekking door gebruik te maken van warmtepompen en warmte- en koudeopslag.
•    Het energieverbruik van warmtepompen en bodemopslag is bijna 65% lager in vergelijking met traditionele energiesystemen.

Asset Efficiency
•    Wij zijn eigenaar van de energiecentrale. Dit levert een besparing op voor de klant doordat deze hiervoor niet zelf hoeft te investeren.
•    Door gebruik te maken van warmte- en koudeopslag en warmtepompen, is de energievoorziening vereenvoudigd. Geen klimaatinstallatie op het dak zodat alle leidingen naar boven getrokken moeten worden. De installatie staat in de kelder van het gebouw waardoor ook onderhoudswerkzaamheden efficiënter kunnen worden uitgevoerd.
•    Single point of contact: deze contactpersoon zorgt voor het efficiënt inzetten van diverse onderdelen op het gebied van plaatsing, onderhoud en beheer, draagt zorg voor de garantie van het kwaliteitsniveau en voor optimale beschikbaarheid van de installatie.

Human comfort
•    Single point of contact: in plaats van veel contacten met verschillende ondernemingen voor plaatsing, onderhoud en beheer, is er één aanspreekpunt voor de totale energievoorziening (elektriciteit, warmte, koude) en het onderhoud.