Adriaan Penning, Teamleider WKO

Als projectontwikkelaar stel ik in overleg met de klant het gewenste technisch concept van een energievoorziening en de gewenste tariefstructuur vast. Ook stel ik het hierbij het passende exploitatiemodel op.  Op basis hiervan wordt een investeringsbeslissing genomen voor het investeren in een energievoorziening, vaak op basis van warmte- koudeopslag (WKO), soms ook op basis van warmtekrachtkoppeling (WKK).

In het exploitatiemodel worden alle inkomsten en uitgaven die samenhangen met het realiseren en exploiteren van de energievoorziening gemodelleerd. Een onderdeel van het opstellen van een exploitatiemodel is het maken van een globaal technisch ontwerp. In samenwerking met collega’s raam ik de bijbehorende investerings- en onderhoudskosten.

Vaak blijkt dat een klant ook behoefte heeft aan het terugbrengen van energiegebruik in zijn gebouw(en) of, om te beginnen, het in kaart brengen en beoordelen ervan. Voor deze vragen schakel ik collega’s binnen CES in die zich richten op Energy Performance Management.

Nadat een klant, vaak een vastgoedontwikkelaar, heeft aangegeven een project met CES te willen doen, moet een overeenkomst tot stand worden gebracht. Hierin wordt het leveren van warmte en koude door CES aan de betreffende gebouwen geregeld. Het opstellen van de overeenkomst, in nauw overleg met de klant en de afdeling Juridische Zaken, behoort ook tot mijn werkzaamheden.

ENGIE als werkgever

Ik werk nu 7  jaar voor ENGIE. ENGIE is voor mij een prettige werkgever omdat ik kan meewerken aan grote en complexe projecten, wat bij kleinere bedrijven minder makkelijk kan. Op technisch vlak is vrijwel alle expertise en ervaring in huis die je nodig kunt hebben om tot de beste oplossing voor de klant te komen. Er is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en ENGIE is een professionele organisatie waar je veel van collega’s kunt opsteken. Wat het werk verder ook aantrekkelijk maakt, is dat ik in verschillende regio’s kan werken aan projecten en met veel verschillende mensen contacten onderhoud.

Opleidingen

- ir. M.Sc. Installatietechniek

– Building Services

- HBO Installatietechniek